Förtroendevalda i Vimmerby kommun

Här hittar du alla förtroendevalda i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag. Förutom namn och partitillhörighet kan du se samtliga nuvarande politiska uppdrag för varje förtroendevald.

Politisk organisation

Bolag

Övriga

Partier