Claes Wetterström (M)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ersättare 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-09-28 - 2018-12-31
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Huvudmän -
Organisationsberedning Ersättare 2017-04-24 - 2018-10-14
Vimmerby Energi Nät AB Ordförande 2015-01-01 -
Vimmerby Energi och Miljö AB Ordförande 2015-01-01 -
Vimmerby Energiförsäljning AB Ordförande 2015-01-01 -
Vimmerby Fibernät AB (tidigare VIFAB) Ordförande 2018-01-01 -