Daniel Nestor (S)

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Folkhälsoutskottet Kalmar läns landsting Representant 2016-03-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Organisationsberedning Ledamot 2017-04-24 - 2018-10-14
Valnämnden Ledamot 2017-01-30 - 2018-12-31
Vimmerby Energi Nät AB Suppleant 2016-04-01 -
Vimmerby Energi och Miljö AB Suppleant 2016-04-01 -
Vimmerby Energiförsäljning AB Suppleant 2016-04-01 -
Vimmerby Fibernät AB (tidigare VIFAB) Suppleant 2018-01-01 -