Peter Högberg (S)

Kontaktinformation

E-post:
peter.hogberg@vimmerby.se

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Organisationsberedning Ledamot 2017-04-24 - 2018-10-14
Tillgänglighetsrådet Ersättare 2015-03-09 - 2018-12-31
Överförmyndare Överförmyndare 2015-01-01 - 2018-12-31