Politisk organisation (11 st)

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden
Socialnämndens myndighetsutskott
Valnämnden
Överförmyndare