Övriga (17 st)

Namn
Fil Dr Erik Wahlbergs stipendiefond
Folkhälsoutskottet Kalmar läns landsting
Gruppledare
Hjälpmedelsnämnden i Kalmar län
Kommunalförbundet ITSAM
Kommunfalförbundet Sydarkivera
Landsbygdsrådet - Hela Sverige ska leva i Vimmerby
Länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län
Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank
Nämndemän i Kalmar tingsrätt
Regionförbundets Primärkommunala nämnd
Pensionärsrådet
Regionförbundet i Kalmar län
Stiftelsen Grundskolans Samfond
Stiftelsen samfond och förtjänstfull kulturell verksamhet
Stiftelsen samfond av Vimmerby donationer för socialvårdande ändamål
Tillgänglighetsrådet